Garantiebepalingen

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Voor geheugenkaarten, USB flashdrives en andere opslagmedia hanteren wij de wettelijke Europese Richtlijn Koop en Garantie, welke een wettelijke garantietermijn van twee jaar bedraagt. Dit houdt in dat de consument redelijkerwijs kan verwachten dat de aangeboden producten gedurende deze periode zonder problemen gebruikt kunnen worden, mits hier zorgvuldig mee om wordt gegaan.